ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

NIFTYLIFT 17 1

Συνεxiζουμε να ανανεώνουμε τον στόλο μας με τρία νέα Αυτοκινούμενα καλάθια  στα 17 m  - 21m  και  24m                                                                              

aftokinoumena

kalathofora

platformes

geranofora